Integritetspolicy

Integritetspolicyns syfte och omfattning

FAW Studio AB har åtagit sig att skydda din integritet i enlighet med gällande dataskyddslagar. Syftet med denna integritetspolicy är att förklara hur vi samlar in och använder dina personuppgifter samt hur du kan utöva dina rättigheter.

Varifrån samlar vi in dina personuppgifter?

Vi kan komma att samla in personuppgifter från dig när du gör ett köp på vår webbplats, korresponderar med oss via post, e-post eller telefon, skapar ett konto för prenumerationstjänsten på vår webbplats eller begär information från oss. Vi kan också automatiskt samla in teknisk information och användningsdata om din utrustning, surfåtgärder och mönster när du interagerar med vår webbplats. Vi samlar in dessa personuppgifter genom att använda cookies, serverloggar och annan liknande teknik.

Om du inte tillhandahåller viss information när du efterfrågas, kanske vi inte kan fullgöra våra skyldigheter gentemot dig eller svara på dina förfrågningar. Vi kan också hindras från att följa våra juridiska skyldigheter (såsom våra rapporteringskrav).

Vilken information samlar vi in?

De kategorier av personuppgifter om dig som vi kan samla in, lagra och använda inkluderar:

- allmän information och kontaktinformation, såsom namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress, adress och andra kontaktuppgifter;
- finansiell information, såsom bankinformation, kreditinformation och betalningshistorik;
- marknadsförings- och kommunikationsdata, såsom dina preferenser för att ta emot marknadsföring från oss korrespondensdata när du kontaktar kundtjänst;
- tekniska data, såsom internetprotokoll (IP)-adress, dina inloggningsuppgifter, webbläsartyp och version, tidszonsinställning och plats, typer och versioner av plugin-program för webbläsare, operativsystem och plattform och annan teknik på de enheter du använder för att komma åt vår hemsida; och
- användningsdata såsom information om hur du använder vår webbplats och shoppinghistorik.

 

Hur använder vi dina personuppgifter?
Vi kan använda dina personuppgifter för att:

- administrera och fullgöra våra avtalsenliga och juridiska förpliktelser gentemot dig eller företaget du representerar;
- följa våra juridiska och rapporteringsskyldigheter, såsom garantianspråk, bokföringsregler och rapportering till skattemyndigheter samt andra tillsynsmyndigheter;
- svara på dina förfrågningar och förfrågningar; och etablera, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter.

Behandling av dina personuppgifter som inte baseras på ett juridiskt eller avtalsenligt krav kommer att baseras på våra legitima intressen att:


- förse dig med marknadskommunikation och andra publikationer (per post eller via e-post eller SMS eller liknande teknik) som rör vår verksamhet som vi tror kan vara av intresse för dig, såsom allmän information och nyhetsbrev;
- använda dataanalys för att studera hur besökare använder vår webbplats och för att förbättra vår webbplats; och
- hantera våra dagliga affärsbehov.

Vi kan använda profilering för att ge dig anpassade marknadsföringserbjudanden.

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter för de syften för vilka vi samlade in dem, såvida vi inte rimligen anser att vi behöver använda dem av en annan anledning och den anledningen är förenlig med det ursprungliga syftet. Om vi behöver använda dina personuppgifter för ett icke-relaterat ändamål kommer vi att meddela dig och vi kommer att förklara den rättsliga grunden som tillåter oss att göra det.

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

Utöver de avslöjande som rimligen är nödvändiga för de syften som identifierats på andra ställen i denna integritetspolicy, kan vi avslöja information om dig:

- till våra tjänsteleverantörer som endast får behandla personuppgifterna för vår räkning;
- i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
- i samband med eventuella rättsliga förfaranden eller framtida rättsliga förfaranden; och
- för att etablera, utöva eller försvara våra lagliga rättigheter.

 
Förutom vad som anges i denna integritetspolicy kommer vi inte att tillhandahålla dina personuppgifter till tredje part.

 

Vilka är dina rättigheter?

1. Rätt att få tillgång till dina uppgifter

Du kan instruera oss att ge dig en kopia av den personliga information vi har om dig.

2. Rättelse, radering och invändning

Du kan begära att vi korrigerar eventuella felaktiga uppgifter vi har om dig samt raderar all information som inte längre är nödvändig för ändamålet som den samlades in och/eller för att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Vissa juridiska skyldigheter kan dock hindra oss från att omedelbart radera viss information

3. Återkalla ditt samtycke

Om vi behandlar någon av dina personuppgifter baserat på ditt samtycke kan du återkalla ditt samtycke när som helst

4. Välj bort marknadsföring

Du kan instruera oss att inte behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål, inklusive profileringsanalyser gjorda för direktmarknadsföringsändamål. I praktiken kommer du vanligtvis uttryckligen i förväg att samtycka till vår användning av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål, och/eller vi kommer att ge dig en möjlighet att välja bort användningen av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

Cookies

Vi använder cookies och liknande tekniker på vår webbplats. Du kan ställa in din webbläsare så att den avvisar alla cookies, eller att varna dig när webbplatser ställer in eller kommer åt cookies. Om du väljer att avvisa cookies kan du fortfarande använda vår webbplats; dock kan din tillgång till vissa funktioner och delar av vår webbplats bli otillgängliga eller inte fungera korrekt.

Tredje parts webbplatser

Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser. Denna integritetspolicy täcker inte länkarna på vår webbplats som leder till andra tredje parts webbplatser och vi är inte ansvariga för integritetspolicyn för sådana andra tredje parts webbplatser.

Policyändringar

Vi håller denna integritetspolicy under översyn och vi kan uppdatera den då och då genom att publicera en ny version på vår webbplats. Du bör kolla den här sidan då och då för att säkerställa att du är nöjd med eventuella ändringar. Denna integritetspolicy uppdaterades senast 2021-04-21.

Kontakt

Om du har några frågor eller önskemål om denna integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via e-post till: hello@fromastridwith.com